top of page

Trautsch Károly Összkiadás

A világ első nagybőgős összkiadása

Trautsch Károly (1830-1910), prágai tanulmányait követően, 1859-től öt évtizeden át a Nemzeti Zenede első nagybőgő professzoraként megalapozta a ma is kiváló nagybőgő oktatást Magyarországon és az Operaház, ill. a Filharmóniai Társaság tagjaként aktív és nagyra becsült részese volt az ország zenei életének.

 

A Trautsch Károly Összkiadás nem csupán egy kötet Trautsch Károly életéről és munkásságáról, hanem a teljességre és részletgazdagságra törekvő Trautsch Károly Összkiadás alapkőletételének is tekintendő. Minden kutatási, kidolgozási és szerkesztési folyamat az én munkám eredménye, ahogyan a Trautsch Károly Összkiadás további kötetei is az én munkám eredménye lesznek. Az első, Trautsch Károly életét bemutató kötet ugyan tudományos alaposságú, szigorúan hiteles információkon, forráson alapszik, jellegében mégis regényszerűbb egy tisztán tudományos dolgozatnál, hogy ezáltal a szakmabeli olvasókon túl a szélesebb körben érdeklődők számára is tartalmas és olvasmányos formában mutathassam be Trautsch Károlyt és az ő munkásságát.

Természetesen, a Trautsch Károly- sszkiadás részeként, jelen életrajzi kötet, mely az összkiadásban a KT-Bio jelölést kapta, számos további kötetet készítek. Ezek három csoportba sorolhatóak és a jövőben egymás után fognak megjelenni.

•     Trautsch Károly nagybőgőre komponált előadási darabjai, átiratai, egyéb művei (KT-M)

•     Trautsch Károly oktatási anyagai, nagybőgőiskolája, etűdök (KT-P)

•   Tudományos jellegű és igényű tanulmányok, melyekben Trautsch Károly munkásságának, módszertanának és zenei hagyatékának különböző aspektusait vizsgálom (KT-E)

 

Felbecsülhetetlen Trautsch Károly munkásságának értéke és jelentősége a nagybőgő játékának fejlődését és annak szakszerű oktatását illetően Magyarországon és nemzetközi szinten egyaránt, de eddig mégsem jelent meg életrajzi kötet. Ezen hiányt kívánom pótolni jelen kötettel, mely magyar, német és angol nyelven is megjelenik saját fordításban.

Trautsch Károly valamennyi műve számos kötetben jelenik meg a szerző saját kéziratai alapján, zenetudományi követelmények figyelembevételével. Élete és munkássága is feldolgozásra kerül, figyelembe véve az összes rendelkezésre álló forrást, beleértve a korabeli sajtóközleményeket is, valamint egy műjegyzék is készül, mely az interneten lesz elérhető.

Azt is fontos megjegyezni, hogy a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként egyedül, a kiváló és Artisjus-díjas nagybőgőművész és tanár Enreiter István mentorálásával valósítom meg ezt a projektet, akinek mindezért végtelenül hálás vagyok. A program három évig tart, 2021 szeptemberétől kezdődően, így 2024 augusztusában ér véget, de természetesen ezt követően is folytatom majd a munkát a Trautsch Károly Összkiadáson és Trautsch Károly munkásságának, szerzeményeinek népszerűsítésében. A célom az, hogy idővel Trautsch Károly összes fennmaradt művét publikálhassam.

Az első, életrajzi kötet Trautsch Károly - a nagybőgő

prágai módszertanának meghonosítója Magyarországon

címmel, ill. az első előadási darabok hamarosan

elérhetőek lesznek ezen az oldalon!

Üdvözlettel,

Spischak Dávid

Kép1_edited.jpg

Trautsch Károly

Magyarország első nagybőgőiskolájának

megalkotója

                      Spischak Dávid

Trautsch Károly Összkiadás

Elérhetőség

Spischak Dávid

Tel: +36301464505

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page